Uživajte u okusima i mirisima djetinjstva.

hr

VINO DINGAČ

  • ADRIA
  • ADRIA
  • ADRIA
  • ADRIA
  • ADRIA
  • ADRIA
  • ADRIA
  • ADRIA
  • ADRIA
  • ADRIA

VINO DINGAČ

Vrhunsko suho vino

Dingač je bez konkurencije najkvalitetnija hrvatska crna loza. Uspijeva na padinama brda Dingač u ekstremnim uvjetima koji ga po svemu čine drugačijim od bilo koje druge loze, izuzev Postupa, koji je kvalitetom, ali i geografskom pozicijom najsličniji. O Dingaču se puno zna, a najbolje o njegovoj kvaliteti svjedoči i činjenica kako su za vrijeme Austro-Ugarske samo radi njega u pitoresknim uvalama južne strane Pelješca građene luke s magacinima za otkup tog vina, koje bi u najkraćem mogućem roku završavalo na stolovima okrunjenih europskih vladara. Dingač vino nagrađivano je sa Sabatine dva puta Zlatnom medaljom 2020. i 2023. godine dok je 2021. godine dobilo srebrnu medalju za kvalitetu proizvoda.