Dupin Adria
HR UK

Adria teranino

Adria teranino
Kako i priliči, liker od bijelog vina (Hrvatski san), mora imati i  drugu stranu medalje. Ona je poznata kao Adria teranov liker (iliti Teranino), izuzetno ukusan tamni liker od crnog vina. Njega također možete naći u litraži od 0,1l, 0,2l, 0,5l, 1l.
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost tvrtke Dupin d.o.o.