Dupin Adria
HR UK

Poklon paket Laganini

Poklon paket Laganini
Dingač je najkvalitetnija hrvatska crna loza, a vrhunski Adria Dingač upravo je odraz toga. Uz njega dolaze odlične ručno rađene Croatia praline s autohtonim hrvatskim sastojcima poput narančine kore, smokve, jabuke, lavande i cvijeta soli i ukrasno licitarsko srce na postelji od drvene vune u drvenoj kutiji. Prekrasan rustikalni paket za sve prigode.
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost tvrtke Dupin d.o.o.