Dupin Adria
HR UK

Poklon paket Rab

Poklon paket Rab
Domaće vino Adria Plavac Barrique, tradicionalni smokvenjak, i paprenjak, tradicionalni hrvatski kolačić. Sve to upakirano u drvenu kutiju na podlozi od drvene vune i malim licitarskim srcem kao ukrasnim detaljem.
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost tvrtke Dupin d.o.o.