Dupin Adria
HR UK

Adria zakuska blaga

Adria zakuska blaga
Zakuska je tradicionalno makedonsko jelo staro preko 100 godina, a koje je odlično prihvaćeno i na prostoru cijele jugositočne Europe. Najčešće se jede uz ribu, pečeno meso ili roštilj, a može biti u blagoj ili ljutoj varijanti. Ovdje predstvaljamo Adria zakusku blagu 290g.
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost tvrtke Dupin d.o.o.